Syren str. 6/9 mdr.
strikket i BabyAlpakka Silk.
Pris kr. 149,00